2014 m. lapkričio 30 d., sekmadienis

Jonas JackusŠiemet sukanka 120 metų kai gimė Lietuvos kariuomenės savanoris ir Nepriklausomybės kovų dalyvis Jonas Jackus


Jonas Jackus  gimė 1894 metais balandžio 23 dieną,  Žviliūnuose, Subačiaus valsčiuje.
 Nuo 1914 iki 1916 m. studijavo Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultete.
1916m baigė Vladimiro karo mokyklą, o 1917. Oranienburgo karininkų šaulių mokyklą.
Dalyvavo Pirmajame pasauliniame, 1918, pateko š Vokietijos nelaisvę.
 1918 m. lapkričio mėn. grįžo į Lietuvą,  Lietuvos kariuomenės  savanoris. 1918 m. pabaigoje Subačiaus valsčiaus valdybos pirmininkas, verbavo savanorius.
 1919 m. pradžioje bolševikų valdžios suimtas, kalintas. Per Nepriklausomybės kovas nuo 1919 m. balandžio kuopos vadas, Vienuoliktojo pėstininkų pulko  vado pavaduotojas, bataliono vadas, ėjo pulko vado pareigas. Dalyvavo karo veiksmuose su Raudonąja armija, bermontininkais, Lenkijos kariuomenės  daliniais.
 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus.
 1928 m. – Čekoslovakijos baigė Generalinio štabo akademiją.
 1931 m. gauna generolo leitenanto laipsnį.
1924-1925 m. užima bataliono vado pareigas.
1928-1930 m. Vyriausiojo štabo susisiekimo skyriaus viršininkas, kartu ėjo geležinkelių karo viršininko pareigas.
1930 m. liepos mėn. – 1934m. birželio mėn. Karo mokyklos viršininkas; prisidėjo prie kariuomenės statutų rengimo.
Per 1934 m. Birželio 7d.Valdemarininkų pučą  su kariūnais atskubėjo paremti prezidento A.Smetonos  . Prisidėjo prie  A. Voldemaro suėmimo. Tą pačią dieną paskirtas Vyriausiojo štabo viršininku vietoj suimto P.Kubiliūno.
1934 m. rugsėjo mėn. dėl ligos iš pareigų pasitraukė, iki 1935m. sausio mėn. ypatingų reikalų karininkas prie Krašto apsaugos ministro.
1977  m. vasario 3d. pasimirė, palaidotas Žviliūnų kapinėse.

Už savo žygius kautynėse ir nuopelnus tėvynei apdovanotas šiais ordinais:
Vyčio Kryžiaus V-jo laipsnio su kardais;
D. L. K. Gedimino III-jo laipsnio ordinu;
Savanorių-kūrėjų medaliu;
Nepriklausomybės medaliu;
Croix Militaire 1, Belgijos; Bilego Lva III,
Čekoslovakijos; Latvijos 10 metų išvadavimo kovų jubil. medaliu.

Kapas Žviliūnų kapinėse.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą